Jordbundstyper kort

Vi forbedrer jordbundstypekortet – Landbrugsstyrelsen

Vi forbedrer jordbundstypekortet

1. okt. 2019 — Fra 1. oktober kan landmænd se deres markers jordbundstype i et nyt jordbundstypekort. Du kan bruge kortet til at se, hvor meget gødning du …

Landbrugsstyrelsen opdaterer jordbundstypekortet. I det nye kort er den tidligere usikkerhed om typerne JB4 og JB6 afklaret, og flere marker skifter status fra JB4 til JB6.

Download jordartskort – GEUS

Download jordartskort

Download de digitale jordartskort over Danmark i målestoksforholdet 1:25 000 og 1:200 000 gratis. De danske jordartskort viser, hvilke jordarter vi finder under …

Download de digitale jordartskort over Danmark i målestoksforholdet 1:25 000 og 1:200 000 gratis.

Geologisk Kort – DinGeo

Geologisk Kort

Jordartskort der viser danmarks overflade geologi. Danmarks Jordartskort viser hvilke jordarter der ligger under pløje- og kulturlaget, typisk i 1 meters …

Se hvad der gemmer sig under dine fødder

Den Danske Jordklassificering

Jordtypekort og arealanvendelse, 1:200.000. Kortet indeholder en forenklet udgave af de to ovenstående kort. Kortet indeholder følgende klasser: Jordtyper 1-8, …

Aarhus Universitet har frigivet jordbundskort, der blev udarbejdet af Landbrugsministeriet i forbindelse med Den Danske Jordklassificering i midten af 1970’erne.

Digital jordbundskortlægning – Institut for Agroøkologi

Digital jordbundskortlægning

Digitale jordbundskort er computerstøttede, statistiske producerede kort af jordbundstyper og jordegenskaber. Vi anvender digitale kortlægningsteknikker, …

Jordbundstyper – Økologiens Have

Jordens mineralske stoffer opstår ved forvitring af stenarterne. Ved nedbrydning af plantemateriale fjernes størstedelen af det organiske stof og bliver til CO2 …

Landbrugsstyrelsen forbedrer jordbundstypekort

2. okt. 2019 — I det nye kort er den tidligere usikkerhed om typerne JB4 og JB6 … Fra 1. oktober kan landmænd se deres markers jordbundstype i et nyt …

Landbrugsstyrelsen opdaterer jordbundstypekortet.

MST – MiljøGIS

MiljøGIS – data om natur og miljø på webkort. Miljøstyrelsen indsamler og udstiller mange natur- og miljødata. En del af disse natur- og miljødata stilles …

Jordbunden – Naturen i Danmark – lex.dk

Jordbunden | lex.dk – Naturen i Danmark

A. Jordbundsvariation på en mark (tv) illustreret ved kort over ledningsevne (th). … har afgørende indflydelse på udviklingen af de to jordbundstyper.

De geologiske udgangsmaterialer – f.eks. moræneaflejringer, smeltevandsaflejringer, flyvesand, tørv eller klippe af kalk, sandsten eller grundfjeld – skaber sammen med vegetationen den jordbund, hvori træerne forankres, og hvorfra de henter vand og næring. .

Keywords: jordbundstyper kort